27 czerwca udostępniono wersję 1906.0.0 programu enova365

Opublikowana wersja 1906.0.0 zawiera przede wszystkim nowe mechanizmy umożliwiające obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 

Informacje o tej i innych nowościach znajdziecie Państwo w Komunikacie dla Klientów. Szczegółowy opis zmian w wersji 1906.0.0 znajduje się w ulotce Klienta.  

Uwaga!

Począwszy od wersji 1905 nastąpiła zmiana schematu numeracji wersji enova365. Aktualna wersja numer 1906.0.0 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 1905.0.1

Pierwszy człon numeru wersji (1905) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok oraz miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony schematu numeracji wersji będą używane do oznaczania kolejnych wydań z niewielkimi zmianami w stosunku do opublikowanej dużej wersji.

Nowa funkcjonalność: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe


W systemie enova365 wprowadzono funkcjonalności umożliwiające zarządzanie Pracowniczymi Planami
Kapitałowymi, zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku. enova365 pozwala m.in. na:

  • Naliczanie składek w ramach PPK
  • Automatyczne przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych do PPK
  • Ewidencjonowanie zatrudnionych ze względu na przystąpienie bądź rezygnację z uczestnictwa w
    PPK
  • Ewidencjonowanie środków gromadzonych z w ramach PPK z podziałem na źródła (pracownik,
    pracodawca, państwo, składki obowiązkowe, dobrowolne)
  • Integrację z portalem instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisał umowę PPK


Od 1 lipca do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystępują przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej
250 pracowników

Pobież aktualną wersję enova365