Szanowni Państwo,

W dniu 9 listopada 2020 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2010.1.3 z serii wersji 2010.

W wersji udostępniono:

  1. Nowy moduł enova365 Praca Zdalna. Rozwiązanie wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz organizacji pracujących w trybie home-office, bądź w modelu rozproszonym. Pozwala na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Do jego podstawowych funkcjonalności należą:
  • planowanie pracy oraz zadań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie,
  • rejestrowanie czasu prac poświęconego na wykonanie zadania,
  • analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań.

  Dedykowane funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy:

  • dla kadry kierowniczej przygotowano rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie,
  • pracownikom administracji i działów kadrowych umożliwiono zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy,
  • pozostali pracownicy mogą na bieżąco planować oraz kontrolować czas, zakres oraz ilość wykonywanych zadań oraz szybko raportować do przełożonego,
  • wszyscy pracownicy mogą na bieżąco komunikować się ze sobą, niezależnie od miejsca oraz czasu wykonywania zadań.

  Wykorzystując moduł enova365 Praca Zdalna organizacja otrzymuje:

  • wsparcie pracy rozproszonej – moduł wspiera organizację pracy firm na każdym poziomie, 
  • koordynowanie zadań wieloetapowych, 
  • delegowanie, kontrolę stanu wykonania i rozliczanie zadań – całościowa historia pracy nad projektem pozwala w łatwy sposób delegować zadania i sprawnie komunikować, 
  • ewidencjonowanie czasu pracy – łatwa ewidencja czasu poświęconego na działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę,
  • raportowanie.

  Nowy moduł udostępniony został zarówno w wersji okienkowej jak i przeglądarkowej systemu. Funkcjonalność modułu Praca Zdalna dostępna jest również kontekstowo w Pulpicie Pracownika oraz Pulpicie Kierownika.

  1. Zmiany w przepisach obowiązujące od 1 listopada 2020 roku w obszarze modułu Kadry Płace. 

  Wprowadzony został mechanizm obsługujący udostępnienia listy osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). 

Zamów instalację nowej wersji.