Archiwizator Azure. Postaw na bezpieczeństwo danych w chmurze!

enova365 Archiwizator Azure pozwala na wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych zgromadzonych w systemie i przesyłanie ich do bezpiecznej chmury Microsoft Azure.

Chmura Microsoft Azure

Centra danych MS Azure gwarantują najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych danych. Bazy zapisywane są w kilku centrach danych, co eliminuje niemal do zera ryzyko ich utraty. Chmura MS Azure zapewnia również pełną prywatność danych, a na elementy ochrony składają się rozbudowane mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowanie. Instalacje i systemy są również systematycznie audytowane przez niezależne organizacje, czego poświadczeniem są certyfikaty takich standardów jak ISO 27001, spełniających wymogi prawa europejskiego i wytycznych GIODO.