Podgląd

Monitoruj wyniki pracy dzięki szybkiemu dostępowi do danych i możliwości sprawnego raportowania

enova365 Podgląd służy do kontrolingu i raportowania pracy, pozwala na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich danych znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova365.

Funkcjonalność modułu enova365 Podgląd:

Użytkownik pracujący w module Podgląd nie może wprowadzać, modyfikować bądź kasować żadnych danych w systemie, jednocześnie jednak nie wymaga posiadania innych licencji niż Podgląd oraz nie blokuje pracy z programem innym użytkownikom. Danemu użytkownikowi można ustawić podgląd wybranych części systemu.