Harmonogram zadań

Zautomatyzuj działania, które dotychczas wymagały akcji użytkownika, zmniejsz pracochłonności obsługi ważnych czynności i wyeliminuj ryzyko błędów!

enova365 Harmonogram zadań to część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia w systemie enova365. Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane.

Dzięki swoim funkcjonalnościom enova65 Harmonogram zadań zmniejsza pracochłonności obsługi ważnych czynności, liczbę błędów użytkowników oraz przyspiesza przepływ dokumentów i procedur pomiędzy różnymi działami i pracownikami w organizacji.

Funkcjonalność modułu enova365 Harmonogram zadań:

Dwoma kluczowymi pojęciami w Harmonogramie Zadań są wyzwalacze i akcje:

 • wyzwalacz: powoduje uruchomienie zadania,
 • akcja: jest pracą wykonywaną po uruchomieniu zadania.

Przykładowe zadania wykonywane przez Harmonogram Zadań (wymaga uprawnień do innych modułów enova365, w których realizowane są poniższe czynności):

 • wysyłka powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników,
 • generowanie raportów np. na koniec miesiąca,
 • powiadomienia o wykonaniu zadania (sms/e-mail),
 • wysyłka zdefiniowanych życzeń/podziękowań,
 • automatyczne uruchomienie procesu tworzenia nowego newslettera,
 • przypomnienie o zbliżającym się terminie,
 • automatyczna aktualizacja kursów walut,
 • weryfikacja danych z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami,
 • automatyczny import danych z plików,
 • automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych,
 • wykonywanie zdjęć danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej.