Współpracując z firmą skanujfakture.pl przygotowaliśmy dodatek dla klientów posiadających system Enova, który pozwala na rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie(pdf, jpg). Poprzez integrację tych dwóch systemów, możemy w łatwy sposób odczytywać zeskanowane dokumenty. Działanie dodatku jest proste i opiera się na dwóch guzikach w programie Enova: “Eksportuj do OCR” oraz “Importuj z OCR”. Rozwiązanie automatycznie uzupełnia nam wszystkie pola na dokumencie i tworzy go w Dokumentach ewidencji.

Jak wygląda to w skanujfakture.pl?

System wyposażony jest w możliwość zaznaczania obszarów, co znacznie ułatwia ewentualną edycję dokumentu.

Jak wygląda to w Enova?

Oprogramowanie posiada nową funkcjonalność w postaci guzików: “Eksportuj do OCR”- przenosi zeskanowane dokumenty z wybranego folderu do ewentualnej edycji oraz “Importuj z OCR”– poprawnie edytowane, z odpowiednim statusem dokumenty trafiają do systemu jako Dokumenty ewidencji. Dokumenty możemy wysyłać również bezpośrednio ze skanera na pocztę, gdzie następuje automatyczny import do systemu skanujfakture.pl

Po poprawnym imporcie, dokument uzupełnia się automatycznie

Co nas wyróżnia od reszty?

  • posiadamy pełną integrację systemów
  • przetestowaliśmy wiele rozwiązań i wybraliśmy to, które sprawdza się najlepiej i jest najkorzystniejsze pod względem finansowym
  • wprowadziliśmy wiele udogodnień dla klienta (m.in. automatyczne tworzenie kontrahenta w bazie)
  • nasz dział programistyczny przygotował pełną automatyzację procesu(od skanowanie faktury przez edycję do importu w Enova) 
  • system jest odpowiednio przygotowany pod działanie wielu firm(biura rachunkowe)