Synchronizator enova2PrestaShop ma zadanie ułatwić pracę operatora enova obsługującego sklep internetowy bazujący na CMS PrestaShop.  Synchronizator został utworzony jako osobny program uruchamiany przez operatora enova, który w dogodnym dla siebie czasie uaktywnia odpowiednie funkcje programu synchronizującego.

 

Program enova2PrestaShop spełnia następujące funkcje:

  • Aktualizuje stany towarów w sklepie Presta zgodnie ze stanami w programie Enova. Program może korzystać z jednego lub wielu magazynów w enova.
  • Aktualizuje ceny towarów w sklepie Presta zgodnie z definicją ceny wskazaną  w konfiguracji.
  • Pobiera i wczytuje do Enovej zamówienia z Presta. Można wybrać dowolną definicję zamówienia, na którą będą importowane zamówienia ze sklepu.
  • Aktualizuje stan zamówień w Presta w zależności od stanu realizacji zamówienia w Enova.

Działanie programu

  • „Aktualizuj towarów” – Synchronizacja stanów magazynowych i cen. Oprogramowanie sprawdza stan (ilość) towarów oraz ich cenę w Enova i wysyła do sklepu. Po zakończonej synchronizacji w raporcie końcowym jest informacja że został towar zaktualizowany. Synchronizowane są tylko te towary, które posiadają wypełnioną cechę definiującą, które towary mają być synchronizowane ze sklepem.
  • „Pobierz zamówienia” – Pobieranie zamówień. Program sprawdza w PrestaShop, czy nie zostały utworzone nowe zamówienia. Jeżeli takie odnajdzie, przesyła zamówienie do enova. . Po kolei zapisuje je w bazie enova w buforze. Jeśli w bazie enova nie ma ustawionego kodu, tak informacja jest zapisywana w opisie zamówienia. Jeśli jest, tworzona jest pozycja zamówienia. Ilość i cena przenoszone są ze sklepu.
    Zamówienie jest tworzone na definicji zapisanej w konfiguracji na kontrahencie przypisanym do zamówień sklepowych np. !incydentalny. W pole kontrahent i odbiorca są przepisywane odpowiednie dane z zamówienia w Presta. W pole Sposób jest wpisywany sposób doręczenia towaru i sposób płatności. Jeśli NIP w Presta został podany nieprawidłowy, to nie jest wpisywany w dane kontrahenta, a jedynie w opis zamówienia. E-Mail jest dopisywany do opisu dokumentu. Uwagi są dopisywane do opisu dokumentu. Telefon jest wpisywany w dane kontrahenta. W pole Numer obcy jest wpisywany numer zamówienia wygenerowany w Presta. Przed utworzeniem zamówienia program sprawdza, czy zamówienia o powyższym numerze już istnieje w bazie.

Opcjonalnie, kontrahenci mogą być zapisywani w bazie enova. Wówczas jeżeli kontrahent już jest w bazie enova to zamówienie zostaje przypisane do niego, natomiast jeżeli kontrahent nie był wcześniej zapisany w enova wówczas dodatek założy kartę nowego kontrahenta.

  • „Zatwierdź zamówienia” – Potwierdzanie zamówień.Program sprawdza stany wszystkich zamówień w bazie enova, po czym po kolei ustawia odpowiednie statusy w PrestaShop. 

o    Jeśli zamówienie w Enova jest w buforze, nie zmienia stanu w Presta.

o    Jeśli zamówienie w Enova jest zatwierdzone, w Presta ustawia stan “W trakcie realizacji”.

o    Jeśli zamówienie w Enova jest zatwierdzone i jest wystawiona do niego faktura lub paragon, w Presta ustawia stan “Zrealizowane”.

  • „Konfiguracja” – Konfiguracja aplikacji. Pozwala na wprowadzenie danych potrzebnych do działania programu.

.