Wraz z DHL24 przygotowaliśmy dodatek, który jest w pełni zintegrowany z systemem Enova. Służy do zarządzania wysyłką przesyłek bezpośrednio z dokumentów handlowych. Dodatek połączony jest z kontem online DHL24, umożliwia to m.in. wydruk zestawień i raportów przesyłek kurierskich.  

Informacje koniecznie do wygenerowania listu przewozowego uzupełniane są bezpośrednio na dokumencie handlowym na dodatkowej zakładce. Połączenie z systemem kurierskim poprzez webAPI pozwala na bezpośrednie przesłanie danych do systemu obsługi DHL i utworzenie automatycznie listu przewozowego. 

Jak wygląda to w Enova?

Widok zakładki DHL na dokumencie handlowym:

Konfiguracja wielkości przesyłek: 

Zakładka w konfiguracji(ustawienia domyślne):