Szanowni Państwo,

w dniu  16 grudnia 2020 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2012.0.0.

W wersji 2012.0.0. udostępnione zostały funkcjonalności odpowiadające na zmiany w przepisach prawa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.  

Poniżej znajdują się informacje o najważniejszych zmianach udostępnionych w wersji. Poprzez formularz możecie Państwo pobrać instalatory wersji 2012:

  • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zaktualizowano wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18 listopada2020 roku. 
  • w przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono wskazanie na oddziale indywidualnego urzędu skarbowego dla Deklaracji IFT-1 i IFT-1R.
  • na liście Deklaracji PIT zaktualizowano listę urzędów skarbowych.
  • zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 stycznia2021 roku.
  • wprowadzono aktualizację stawek ryczałtu od 1 stycznia2021 roku obowiązującą na podstawie: Ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
  • w związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska.
  • w wersji udostępniono również dodatek obsługujący podatek cukrowy zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Nowa opłata cukrowa obciąży firmy sprzedające napoje słodzone i energetyczne. Do jej uiszczania będzie zobowiązany podmiot wprowadzający napój do obrotu. Kwota podatku będzie obliczana na litr napoju w zależności od zawartości cukru oraz kofeiny i tauryny. Dodatek zapewnia wyliczenie opłaty na dokumentach sprzedaży oraz utworzenie odpowiedniego sprawozdania.

Szczegóły w ulotce do wersji.

Tarcza Antykryzysowa 6.0

enova365 jak zawsze jest zgodna z przepisami, w tym z kolejnymi wersjami Tarczy Antykryzysowej. Od marca, czyli od pojawienia się pierwszej wersji dostosowujemy system do właściwego realizowania nowych przepisów związanych z pandemią koronawirusa. Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej 6.0, system został zaktualizowany o mechanizmy obsługujące nowe zwolnienia ZUS oraz świadczenia postojowe. 

Zamów instalację nowej wersji.