Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Deklaracje ZUS. W bazach danych, na których w Narzędzia/Opcje/Ogólne/Deklaracje pole “Parametr do definicji deklaracji” jest zaznaczone na “TAK”, należy ustawić prawa obiektowe do deklaracji ZUS (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy na formularzu danego Operatora/Uprawnienia…/zakładka: Prawa obiektowe). Ustawienie praw dostępu do deklaracji związane jest z wprowadzeniem nowych deklaracji ZUS DRA: RCA II, DRA II, RIA, RPA, OSW obowiązujących od 01.01.2019. W przypadku braku zaznaczenia dla operatora praw dostępu do nowych deklaracji, przy próbie naliczenia deklaracji ZUS DRA pojawi się przykładowy komunikat: “Błąd naliczania załączników dla pracownika LIPIŃSKA MAŁGORZATA (040)…Brak praw do definicji deklaracji”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Poprawione funkcje

 • Podpis nieweryfikowany. Umożliwiono podpisanie e-deklaracji podatkowych PIT-11(24), PIT-4R(8) oraz PIT-8AR(7) za pomocą podpisu nieweryfikowanego. Przy próbie podpisania wskazanych e-deklaracji podpisem nieweryfikowanym pojawiał się komunikat o treści: “Podpis nieweryfikowany niemożliwy dla podatnika nie będącego osobą fizyczną lub błędna struktura eDeklaracji”. Podpisem nieweryfikowanym może podpisać e-deklaracje podatkowe wyłącznie płatnik, który jest osobą fizyczną i wysyła samodzielnie e-deklaracje. Podpisem nieweryfikowanym nie mogą być podpisywane e-deklaracje, które składają pełnomocnicy.
 • e-deklaracja PIT-4R i PIT-8AR. Umożliwiono wygenerowanie korygującej e-deklaracji PIT-4R(8) i PIT-8AR(7) z uzupełnionym załącznikiem ORD-ZU. Podczas przygotowywania korygującej e-deklaracji PIT-4R(8) z uzupełnionym załącznikiem ORD-ZU pojawiał się komunikat o treści “eDeklaracja niezgodna z oficjalnym wzorcem dokumentu: Wartość atrybutu ‘wersjaSchemy’ nie jest równa jego ustalonej wartości”. Natomiast przygotowując korygującą e-deklaracje PIT-8AR(7) z uzupełnionym załącznikiem ORD-ZU pojawiał się komunikat o treści “eDeklaracja niezgodna z oficjalnym wzorcem dokumentu: Element ‘zzu:WariantFormularza’ jest nieprawidłowy. Wartość ‘2’ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych ‘Byte’ – Błąd ograniczenia Enumeration..”.
 • Deklaracja PIT-11(24). Umożliwiono wygenerowanie e-deklaracji PIT-11(24) dla zleceniobiorcy, który na wypłacie ma naliczony zasiłek w kwocie 0,00 zł ze względu na fakt, że firma nie jest płatnikiem zasiłków. W wskazanym przypadku na deklaracji podatkowej PIT-11(24) w części F w punkcie 75 był wykazywany rodzaj przychodu: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego a w punkcie 76 kwota: 0,00 zł. Przy próbie wygenerowania e-deklaracji pojawiał się w logu komunikat o treści “eDeklaracja niezgodna z oficjalnym wzorcem dokumentu: Element element ‘PozycjeSzczegolowe’ w przestrzeni nazw ‘http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/06/6319/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element ‘P_85’ w przestrzeni nazw ‘http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/06/6319/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element ‘P_76’ w przestrzeni nazw ‘http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/06/6319/'”.   
  Obecnie w przypadku gdy zleceniobiorca otrzyma zasiłek w kwocie 0,00 zł nie będzie on wykazywany w części F deklaracji podatkowej PIT-11(24).
  Uwaga: Jeżeli w poprzedniej wersji programu została naliczona deklaracja PIT-11(24) dla zleceniobiorcy z naliczonym zerowym zasiłkiem należy ją przeliczyć w aktualnej wersji programu.

Wydruki

 • Deklaracja PIT-11(24) i Deklaracja PIT-R(19). Na formularzu deklaracji PIT-11(24) oraz na liście Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11 pod drukarką udostępniono wydruk deklaracji PIT-11(24) w formacie ASPX. Niezależnie czy w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/Ogólne jest ustawiony na TAK parametr “enova365 ASPX – raporty używające mechanizmów HTML” czy “XtraReports – platforma raportująca wykorzystująca narzędzia DevExpress XtraReports” pod drukarką będą dostępne dwa wydruki:
  – jako pierwszy z góry wydruk “Deklaracja PIT-11(24)” w formacie XtraReports,
  – oraz “Deklaracja PIT-11(24) ASPX” w formacie ASPX.
  Adekwatnie na formularzu deklaracji PIT-R(19) oraz na liście Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-R pod drukarką udostępniono wydruk deklaracji PIT-R(19) w formacie ASPX. Również niezależnie czy w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/Ogólne jest ustawiony na TAK parametr “enova365 ASPX – raporty używające mechanizmów HTML” czy “XtraReports – platforma raportująca wykorzystująca narzędzia DevExpress XtraReports” pod drukarką będą dostępne dwa wydruki:
  – jako pierwszy z góry wydruk “Deklaracja PIT-R(19)” w formacie XtraReports,
  – oraz “Deklaracja PIT-R(19) ASPX” w formacie ASPX. 
 • Deklaracja PIT-11(24),PIT-R(19), IFT-1R(14), IFT-1(14). Poprawiono seryjny wydruk deklaracji podatkowych PIT-11(24), PIT-R(19), IFT-1R(14) i IFT-1(14) przygotowywany z poziomu list Kadry i płace/Deklaracje/PIT-11, PIT-R, IFT-1R, IFT-1. W przypadku gdy czcionka w jednym z pól deklaracji była zmniejszana, na kolejnych wydrukach przygotowywanych seryjnie deklaracji czcionka w tym polu stawała się coraz mniejsza. Przykładowo jeżeli firma posiada długą nazwę, która wymagała zmniejszenia czcionki na wydruku deklaracji podatkowej wówczas na każdym kolejnym przygotowanym seryjnie wydruku deklaracji czcionka w polu z nazwą firmy stawała się coraz mniejsza.
 • Deklaracja PIT-8C(9). Poprawiono wykazywanie kwot na wydruku do deklaracji w części E w polu 38 (Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Do pola 38 niepotrzebnie była przepisywana kwota z podsumowania z części D.