Kolejna edycja enova365. Numer wersji 15.4.1, przede wszystkim zawiera nowy wzór deklaracji CIT-8(27)

Kolejna edycja enova365 związana ze zmianami wynikającymi z przepisów, została opublikowana. Numer wersji 15.4.1, przede wszystkim zawiera  nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami.                                                                       

Według treści rozporządzenia dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r, natomiast według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje przy Ministerstwie Finansów, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie 14  dni liczonych od daty opublikowania schemy 
e-deklarcji w dniu 29.03.2019 r.

Ponadto, wersja 15.4.1 została wyposażona w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do e-sprawozdań.

 
Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365

 

W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:

– Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.

– e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola ” Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.  

Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019.

 

Ulotka informacyjna do wersji 15.4.1

Szczegóły dotyczące pozostałych zmian w tej wersji

Pobierz enova365 wersja 15.4.1

Program instalacyjny