Nowa wersja enova365 z Białą Księgą Podatników

W dniu 10.09.2019 została opublikowana wersja 1908 enova365. Wersja ta zawiera kolejną transze zmian związanych ze zmianami w przepisach, obowiązujących od 1 września 2019 r.:

 

 • Biała Księga Podatników. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018) od 01.09.2019 Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił Wykaz podatników VAT potocznie zwany Białą listą. W praktycznym zastosowaniu dla podatnika wykaz ten ma być narzędziem do weryfikacji kontrahenta czy jest on czynnym podatnikiem VAT oraz narzędziem do sprawdzenia czy rachunek podawany przez tego kontrahenta widnieje we wspomnianym wykazie. Weryfikacja może być dokonana na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.
  W enova365 wprowadzono mechanizmy umożliwiające komunikacje online z Wykazem podatników VAT, a w ramach tej komunikacji weryfikację statusu kontrahenta i jego rachunków bankowych.
  UWAGA!!! W związku z tym, że serwis dotyczący Wykazu podatników VAT zwanego białą listą ma charakter fakultatywny do końca 2019 roku, a Ministerstwo Finansów wciąż prowadzi prace nad finalną wersją, mogą pojawić się zmiany techniczne.
  W przypadku wystąpienia istotnych modyfikacji w funkcjonowaniu Wykazu podatników VAT będziemy odpowiednio na nie reagować dostosowując mechanizm w enova365 w kolejnej wersji tj. wersji o numerze 1910 (planowany termin wydania 24.10.2019).
 • Nowa wersja e-sprawozdań. Umożliwiono tworzenie e-Sprawozdań w wersji 1-2, która obowiązuje dla sprawozdań finansowych sporządzonych od dnia 1 września 2019 roku. Nowa wersja zawiera kilka zmian, dotyczących m.in. omówienia przyjętych zasad rachunkowości, wymagalności pola NIP oraz opcjonalności informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego.
 • Nowa skala podatkowa PIT, KUP, ulga podatkowa – obowiązujące od 1 października 2019 r.
 • Nowe wskaźniki kwartalne
 • Zmiany w raportach list płac dla osób zatrudnionych poniżej 26 roku życia

Panele BI

Business Intelligence (BI) to moduł enova365, odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom systemu wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.
W wersji 1908 wprowadzono możliwość umieszczania wskaźników, które zostały stworzone i zwizualizowane w programie, na panelach BI.

Pobierz najnowszą wersję systemu enova365