Nowa wersja systemu enova365 o numerze (wg nowej systematyki oznaczeń) 19.05.0.1.

– Nowy zestaw raportów w BI,

– W Workflow mechanizm zastępstw operatora

Zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), 

Uwaga!

Nastąpiła zmiana schematu numeracji wersji enova365.

Wersja numer 1905.0.1 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 15.4.1.

Pierwszy człon numeru wersji (1905) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok oraz miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony schematu numeracji wersji będą używane do oznaczania kolejnych wydań z niewielkimi zmianami w stosunku do opublikowanej dużej wersji.

Moduł: Systemowe

 

Poprawione funkcje

 

  • Podpis cyfrowy. Poprawiono problem z podpisem cyfrowym plików PDF objawiający się komunikatem: Długość tablicy docelowej jest niewystarczająca. Sprawdź element destIndex, długość oraz dolną granicę tablicy.

Moduł: Handel

 

Zmiana funkcjonalności

 

  • Dokumenty handlowe. Umożliwiono edycję dokumentu handlowego z podzieloną płatnością, pod warunkiem, że wszystkie płatności tego dokumentu posiadają walutę zgodną z walutą wartości brutto dokumentu.

Moduł: Kadry Płace

 

Zmiana funkcjonalności

 

  • Kartoteka pracownika/Elektroniczna dokumentacja pracownicza. Zwiększono wydajność dodawania dokumentów do elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Przed zmianą w bazach posiadających dużą liczbę pracowników i złożone liczne wnioski o nieobecności z wykorzystaniem funkcjonalności Pulpit Pracownika oraz Pulpit Kierownika, dodawanie dokumentu do teczki pracownika powodowało zawieszanie programu.

Poprawione funkcje

 

  • Korekta wypłaty. Poprawiono nadmiarowe, ponowne naliczenie na wypłacie już rozliczonej nieobecności. W przypadku gdy podczas naliczania wypłaty korygującej wskazano miesiąc PIT różny od miesiąca ZUS i dodatkowo uzupełniono parametr “Miesięcy wstecz” wartością różną od zera na wypłacie był naliczany element rozliczający już naliczoną nieobecność z dopiskiem (korekta).  

Moduł: Kasa

 

Dodatki

 

  • Webservice. W ramach dodatku Elektroniczne Wyciągi Bankowe, w funkcjonalności Bankowości elektronicznej udostępniono WebService Millenet Banku Millennium SA. Szczegóły komunikacji zostały opisane w dokumentacji dodatku.
  • Import Wyciągów Bankowych. W związku z przejęciem przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., nastąpiła zmiana techniczna w usłudze R-Connect, do której został dostosowany dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe. Dodatkowo zmieniliśmy nazwę serwisu na BNP Paribas (Raiffaisen) oraz BNP Paribas (Raiffaisen) (Demo).

Moduł: Księgowość

 

Zmiana funkcjonalności

 

  • JPK. Zmieniono protokół szyfrowania w komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów na SSL 3.0. Przed zmianami na niektórych bazach podczas wykonywania dla JPK czynności “Sprawdź strukturę” pojawiał się komunikat: “Nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL/TLS”.Obecnie sprawdzanie struktury JPK przebiega prawidłowo. 

update do enova365 wersja 1905.0.1

Tylko dla posiadających aktualną licencję enova365