• Edytuj
 
 

Zgodnie z rozporządzeniem 2014/55/UE oraz polską ustawą o elektronicznym fakturowaniu z 9 listopada 2018 roku, wszystkie instytucje publiczne stosujące się do ustawy Prawo zamówień publicznych będą zobowiązane do korzystania z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF), celem odbioru od wykonawców faktur w formie elektronicznej.

Jak zintegrować platformę PEF z enova365?

Jedną z możliwości odbioru elektronicznych faktur jest integracja platformy PEF z systemami informatycznymi funkcjonującymi w instytucjach.

Oprogramowanie enova365 dostarcza pełen pakiet funkcjonalności, pozwalających na integrację z platformą PEF.

Platforma PEF oparta jest o dokumenty w formacie XML według specyfikacji UBL (Universal Business Language), czyli powszechnie znany standard międzynarodowy. Będzie obsługiwana niezależnie przez dwa podmioty (brokerów), którzy zapewnią dostęp do niej dla aplikacji zewnętrznych za pomocą Web API oraz dostarczą aplikacje, dzięki którym użytkownik będzie mógł tworzyć i wysyłać dokumenty.

PODMIOT UCZESTNICZĄCY W PROCEDURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, BĘDZIE MÓGŁ PRACOWAĆ W JEDNYM Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW PRZY TWORZENIU  I WYSYŁANIU DOKUMENTÓW:

 
 
 

POBIERANIA DOKUMENTÓW Z PLATFORMY DZIAŁANIA BĘDĄ ANALOGICZNE, CZYLI ODPOWIEDNIO:

Pakiety promocyjne dla Klientów