Rozrachunki Funduszy Pożyczkowy

Uprość procesy płacowe i księgowe związane z funkcjonowaniem i rozliczaniem funduszy pożyczkowych

Moduł enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych dedykowany jest dla firm, w których funkcjonują fundusze pożyczkowe PKZP oraz ZFM. W obszarze rozrachunków pozwala kontrolować plan spłat pożyczki w ratach i automatyzować rozliczanie tych spłat wraz z należnymi odsetkami. Należne raty mogą być potrącane z wynagrodzenia lub mogą pojawiać się jako należności od pracowników do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego.

Funkcjonalność modułu enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych:

  • kontroluje plan spłat,
  • oblicza należne odsetki,
  • dokonuje potrąceń z wynagrodzeń lub generuje należności do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu.