Pulpit Kontrahenta

Zwiększ konkurencyjność poprzez udostępnienie kontrahentowi nowego kanału komunikacji dzięki dedykowanej platformie z dostępem do zamówień i dokumentów.

Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365. Pulpit Kontrahenta znacznie uprości i zautomatyzuje procesy składania i obsługi zamówień – proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów)

Funkcjonalność enova365 Pulpit Kontrahenta:

  • Samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych) , oferty od dostawcy;
  • udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach;
  • możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe;
  • możliwość wyświetlana zdjęć towarów;
  • możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI);
  • podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe;
  • informacja o zadaniach CRM kontrahenta;
  • możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień;
  • możliwość połączenia z modułem Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.

Od wersji 14.0. dostępna wersja z interfejsem anglojęzycznym