Pracownicy Koszty Projektów

Precyzyjnie rozdzielaj wynagrodzenia pracowników wg miejsca powstania kosztów wynagrodzeń i uzyskaj dostęp do analitycznych informacji o kosztach poszczególnych projektów.

Moduł enova365 Pracownicy Koszty Projektów daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

Funkcjonalność:

  • możliwość określenia sposobu rozliczania konkretnego elementu/składnika wynagrodzenia w celu ustalenia kosztu danego projektu,
  • możliwość przypisania elementów/składników wynagrodzenia do konkretnego projektu,
  • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy i informacji o pracy przy projekcie dla poszczególnych dni,
  • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy dla grupy pracowników przy danym projekcie,
  • możliwość tworzenia opisu analitycznego z podziałem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia przypadające na poszczególne projekty;
  • możliwość tworzenia dekretów z informacją o kosztach na poszczególnych projektach i sposobie ich księgowania.