Pracownicy Eksportowi

Rozliczaj wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców  oddelegowanych do pracy zagranicą

enova365 Pracownicy Eksportowi wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą, tzn. pracownicy/zleceniobiorcy pracują poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Dodatek umożliwia przede wszystkim rozliczanie składek ZUS pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Funkcjonalność modułu enova365 Pracownicy Eksportowi:

  • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji gdy pracownik/zleceniobiorca przebywa cały miesiąc zagranicą,
  • rozliczanie wynagrodzeń w przypadku gdy część miesiąca pracownik/zleceniobiorca przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą,
  • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju,
  • ewidencjonowanie liczby diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania,
  • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.