Platforma Managera

Miej dostęp do kluczowych informacji z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu.

Dzięki modułowi dodatkowemy enova365 Platforma Managera na zakładkach tematycznych – Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace prezentowane są najistotniejsze informacje z każdego obszaru. Zyskaj możliwość przeglądania danych z różnych obszarów systemu w jednym miejscu i oszczędzaj czas na przygotowanie raportów.

Funkcjonalność modułu enova365 Platforma Managera:

Analizy danych na wskazany dzień aktualności oraz za dany okres
Prezentacja podstawowych danych dotyczących:

  • prognozy stanu gotówki,
  • przychodów ze sprzedaży,
  • struktury wiekowej zobowiązań i należności.

Analizy z  poszczególnych obszarów podzielonych na:

  • Podatki i ZUS – na zakładce prezentowane są kwoty rozrachunków z urzędami z tytułu różnych podatków,
  • Handel – na zakładce prezentowane są dane dotyczące przychodów ze sprzedaży,
  • Ewidencja ŚP – na zakładce prezentowane są szczegółowe dane związane z rozrachunkami,
  • Księgowość – na zakładce prezentowane są kwoty podatków oraz statystyki dla dokumentów, czyli informacje o liczbie dokumentów wg typu ewidencji wprowadzanych w Ewidencji, zapłat oraz dekretów,
  • Kadry i Płace – na zakładce prezentowane są wartości z deklaracji kadrowych.

Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

  • informacja o zobowiązaniach podatkowych – wydruk prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych i składek ZUS dla poszczególnych baz danych,
  • ewidencja środków pieniężnych (struktura wiekowa płatności: kontrahenci, dokumenty, zestawienie; dokumenty nierozliczone: razem, podsumowanie) – standardowe wydruki pochodzące z ewidencji środków pieniężnych.