Jednostki Budżetowe

Przejrzysta, pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki

enova365 Jednostki Budżetowe pozwala na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe, a oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości daje również możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Funkcjonalność modułu enova365 Jednostki Budżetowe:

  • tworzenie planu wydatków wg budżetowej klasyfikacji rodzajowej, zadaniowej lub mieszanej,
  • korekty planów w kolejnych okresach,
  • procentowa i kwotowa kontrola wykonania planów i zaangażowania środków budżetowych,
  • wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych,
  • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych,
  • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych,
  • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych,
  • przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej,
  • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych,
  • automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel).