eFaktura GreenMail24

Przechowuj dokumenty w formie elektronicznej oraz skróć czas dostarczenia  poprzez wysyłkę przez Internet. Zyskaj dostęp do archiwalnych dokumentów online!

enova365 eFaktura GreenMail24 umożliwia generowanie pliku zawierającego dokument wystawiony w enova365 do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum GreenMail24. Jest wykorzystywany łącznie z usługą GreenMail24, oferowaną przez GreenPost sp. z o.o. oraz z certyfikatami do podpisywania i wysyłania plików.

Funkcjonalność modułu eFaktura GreenMail24:

Usługa polega na przechowywaniu dokumentów w postaci elektronicznej (plik PDF, plik XML, dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Odbiorca może otrzymać dokument w postaci PDF oraz XML, przy czym struktura i zawartość pliku XML mogą być definiowane przez użytkownika.