E-mail

Wysyłaj i odbieraj swoje wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu enova365!

enova365 e-mail jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy przesyłają dokumenty drogą elektroniczną (np. dla handlowców, którzy wysyłają faktury mailowo). enova365 umożliwia wysyłanie dokumentów w formacie .pdf przy wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów obsługi wiadomości elektronicznych. Każdy wysyłany dokument jest widoczny jako wiadomość e-mail z załącznikiem .pdf.

Funkcjonalność modułu enova365 e-mail:

Dostęp do folderu Poczta możliwy jest na 3 różne sposoby: stanowisko odpowiedniego modułu, dodatek enova365 email, licencja w pełnej platynie.
Podsumowując licencja, z której korzysta operator musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • zawierać moduł CRM lub Projekty minimum w wariancie złotym (funkcjonalność poczty CRM dostępna jest na każdym stanowisku, które korzysta w ramach licencji z moduł CRM lub z modułu Projekty);
  • zawierać moduły wyłącznie w wariancie platynowym (nawet jeżeli nie ma wśród nich modułów CRM lub Projekty i dodatku enova365 email);
  • zawierać moduł dodatkowy enova365 e-mail (dostępne z wersją enova365 Standard i enova365 Multi dla interfejsu HTML)

Dodatek enova365 e-mail umożliwia pełną obsługę wiadomości e-mail tym Użytkownikom, którzy nie korzystają z innych licencji dających dostęp do tej funkcjonalności.