Synchronizator enova365 Sklep VirtueMart

Połączenie sklepu internetowego opartego na VirtueMart z systemem ENOVA
 
 Wykonaliśmy synchronizator pomiędzy tymi dwoma systemami wspomagający pracę działu handlowego przy przygotowywaniu i obrabianiu oferty sklepu internetowego. 
 
 

Synchronizator do wymiany danych między  Enova a VirtueMart

 



Oprogramowanie EnovaVirtueMart łączy system Enova z oprogramowaniem sklepu  internetowego VirtueMart. Jego zadaniem jest synchronizacja danych pomiędzy obydwoma programami.
VirtueMart jest sklepem internetowym, utworzonym jako moduł do bardzo popularnego systemu CMS Joomla. Jego najważniejsze możliwości to tworzenie listy towarów, zakładanie użytkowników, składanie zamówień.

Program Enova jest systemem do obsługi przedsiębiorstwa, w którym jest prowadzony magazyn i są wystawiane dokumenty handlowo-magazynowe.

Podstawowym problemem jest synchronizacja tych dwóch różnych systemów. Z jednej strony należy w sklepie internetowym aktualizować stany i ceny towarów według stanów i cen z Enovy, z drugiej strony pobierać zamówienia tak, żeby w programie Enova można było łatwo je przekształcić do faktury czy paragonu. Z kolei zamówienia, które zostały już zrealizowane, trzeba w sklepie VirtueMart odpowiednio oznaczyć – tak żeby klient, który złożył zamówienie, widział jego stan realizacji.
Program składa się z dwóch elementów. Pierwszy to moduł PHP działający na sklepie  VirtueMart, komunikujący się bezpośrednio z bazą danych sklepu. Drugi to moduł na lokalnym komputerze, który komunikuje się z jednej strony z ww modułem PHP, a z drugiej z programem Enova.

 

Działanie programu

Program uruchamia się  z pliku EnovaVirtueMart.exe Po uruchomieniu programu pojawia się okno aplikacji. 
 
(Uwaga. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie aplikacji to najpierw pojawi się okno konfiguracyjne aplikacji.)


Program jest bardzo prosty w obsłudze. Można wykonać w nim jedną z następujących operacji:
•    Aktualizuj stany magazynowe. Program odczytuje z Enovej ilości towarów na magazynie oraz ich ceny. Następnie przesyła każdy towar osobno i zmienia stany i ceny w VirtueMart. Zmiana stanu jest dokonywana w bazie bezpośrednio zapytaniem SQL. Jeśli się powiedzie, to w raporcie końcowym jest informacja że został towar zaktualizowany. Synchronizowane są tylko te towary, które posiadają niepustą cechę KodVirtueMart definiującą, które towary mają być synchronizowane ze sklepem VirtueMart. 
•    Pobierz zamówienia. Program odczytuje w bazie VirtueMart zamówienia. Po kolei zapisuje je w bazie Enova w buforze. Jeśli w bazie Enova nie ma ustawionego kodu towaru (brakuje cech KodVirtueMart), taka informacja jest zapisywana w opisie zamówienia. Jeśli jest, tworzona jest pozycja zamówienia. Ilość i cena przenoszone są ze sklepu VirtueMart. Po zapisaniu zamówień w konfiguracji programu jest zapisana data ostatniej synchronizacji. Podczas następnej synchronizacji są odczytywane zamówienia o dacie równej lub późniejszej od tej daty ostatniej synchronizacji. W szczególnym przypadku, gdy zamówienia są synchronizowane codziennie, to zamówienia są pobierane tylko z dnia bieżącego. W przypadku gdy potrzebujemy ściągnąć starsze zamówienia, to możemy ustawić datę wcześniejszą, wtedy program pobierze starsze zamówienia.
W pole kontrahent i odbiorca są przepisywane odpowiednie dane z zamówienia w VirtueMart. W pole Sposób jest wpisywany sposób doręczenia towaru i sposób płatności (w VirtueMart jest to w jednym polu).


Do opisu zamówienia są dopisywane następujące informacje:
•    E-Mail płatnika i odbiorcy;
•    Uwagi;
•    Telefon;
•    Jeżeli kontrahent został zidentyfikowany na podstawie NIPu, nazwy lub imienia i nazwiska, to ta informacja również jest wpisywana w ople Opis;
•    Jeśli NIP w VirtueMart został podany nieprawidłowy, to nie jest wpisywany w dane kontrahenta, a w opis zamówienia.
Uwaga:W zależności od ustawień konfiguracji kontrahent nie jest zakładany w programie Enova a jedynie wpisany na zamówieniu. 
W pole Numer obcy jest wpisywany numer zamówienia wygenerowany w VirtueMart. Przed utworzeniem zamówienia program sprawdza, czy zamówienia o powyższym numerze już istnieje w bazie. Jeżeli tak, to takie zamówienie nie jest importowane.


 



•    Potwierdzanie zamówień. Program sprawdza stany wszystkich zamówień w bazie Enova. Po czym po kolei ustawia odpowiednie statusy w VirtueMart:
o    Jeśli zamówienie w Enovej jest w buforze, nie zmienia stanu w VirtueMart.
o    Jeśli zamówienie w Enovej jest zatwierdzone, w VirtueMart ustawia stan “Kompletowane”.
o    Jeśli zamówienie w Enovej jest zatwierdzone i jest wystawiona do niego faktura lub paragon, w VirtueMart ustawia stan “Wysłane”.


•    Konfiguracja aplikacji. Pozwala na wprowadzenie danych potrzebnych do działania programu i jego współpracy VirtueMart oraz Enova. Dokładny opis parametrów jest w instrukcji instalacji i konfiguracji programu.

Kategoria: Dodatki www Tagi: enova synchronizator Licencje: Handel