Synchronizator enova365 PrestaShop

 

Synchronizator enova365 do PrestaShop

Synchronizator enova2PrestaShop ma zadanie ułatwić pracę operatora enova365 obsługującego sklep internetowy bazujący na CMS PrestaShop.  Synchronizator został utworzony jako osobny program uruchamiany przez operatora enova365 , który w dogodnym dla siebie czasie uaktywnia odpowiednie funkcje programu synchronizującego. 

 
 Więcej na temat CMS PrestaShop ->  

 

Program enova2PrestaShop spełnia następujące funkcje:

•    Aktualizuje stany towarów w sklepie Presta zgodnie ze stanami w programie enova365 . Program może korzystać z jednego lub wielu magazynów w enova. 

•    Aktualizuje ceny towarów w sklepie Presta zgodnie z definicją ceny wskazaną  w konfiguracji. 

•    Pobiera i wczytuje do Enovej zamówienia z Presta. Można wybrać dowolną definicję zamówienia, na którą będą importowane zamówienia ze sklepu. 

•    Aktualizuje stan zamówień w Presta w zależności od stanu realizacji zamówienia w enova365 .

Działanie programu

•         „Aktualizuj towarów” - Synchronizacja stanów magazynowych i cen. Oprogramowanie sprawdza stan (ilość) towarów oraz ich cenę w enova365 i wysyła do sklepu. Po zakończonej synchronizacji w raporcie końcowym jest informacja że został towar zaktualizowany. Synchronizowane są tylko te towary, które posiadają wypełnioną cechę definiującą, które towary mają być synchronizowane ze sklepem.

•         „Pobierz zamówienia” - Pobieranie zamówień. Program sprawdza w PrestaShop, czy nie zostały utworzone nowe zamówienia. Jeżeli takie odnajdzie, przesyła zamówienie do enova365 . . Po kolei zapisuje je w bazie enova365 w buforze. Jeśli w bazie enova365 nie ma ustawionego kodu, tak informacja jest zapisywana w opisie zamówienia. Jeśli jest, tworzona jest pozycja zamówienia. Ilość i cena przenoszone są ze sklepu.

 Zamówienie jest tworzone na definicji zapisanej w konfiguracji na kontrahencie przypisanym do zamówień sklepowych np. !incydentalny. W pole kontrahent i odbiorca są przepisywane odpowiednie dane z zamówienia w Presta. W pole Sposób jest wpisywany sposób doręczenia towaru i sposób płatności. Jeśli NIP w Presta został podany nieprawidłowy, to nie jest wpisywany w dane kontrahenta, a jedynie w opis zamówienia. E-Mail jest dopisywany do opisu dokumentu. Uwagi są dopisywane do opisu dokumentu. Telefon jest wpisywany w dane kontrahenta. W pole Numer obcy jest wpisywany numer zamówienia wygenerowany w Presta. Przed utworzeniem zamówienia program sprawdza, czy zamówienia o powyższym numerze już istnieje w bazie.

Opcjonalnie, kontrahenci mogą być zapisywani w bazie enova365 . Wówczas jeżeli kontrahent już jest w bazie enova to zamówienie zostaje przypisane do niego, natomiast jeżeli kontrahent nie był wcześniej zapisany w enova365 wówczas dodatek założy kartę nowego kontrahenta. 

•         „Zatwierdź zamówienia” - Potwierdzanie zamówień. Program sprawdza stany wszystkich zamówień w bazie enova365 , po czym po kolei ustawia odpowiednie statusy w PrestaShop. 

o    Jeśli zamówienie w enova365 jest w buforze, nie zmienia stanu w Presta.

o    Jeśli zamówienie w enova365 va jest zatwierdzone, w Presta ustawia stan “W trakcie realizacji”.

o    Jeśli zamówienie w enova365 jest zatwierdzone i jest wystawiona do niego faktura lub paragon, w Presta ustawia stan “Zrealizowane”.

•         „Konfiguracja” – Konfiguracja aplikacji. Pozwala na wprowadzenie danych potrzebnych do działania programu.  

 

  • Podstawowe dane konfiguracyjne  - adres sklepu po stronie www oraz dane dostępowe. 

 
  • Konfiguracja dostępu do enova365 

 
  • Ustawienia definicji zamówienia oraz kontrahenta domyślnego, na którego będą tworzone zamówienia. Jeżeli wybierzemy „Twórz karty kontrahentów” wówczas system będzie tworzył nowego kontrahenta jeżeli nie znajdzie go w bazie enova365 

  • Ustawienia dotyczące towarów i magazynów z których mamy pobierać informacje dla sklepu 

  • Ustawienia kontrahenta. Możliwe jest zliczanie punktów za sprzedaż określonych towarów – wymaga konfiguracji po stronie enova365


Dodatek został przygotowany przez naszych programistów i istniej możliwość rozszerzenia jego funkcjonalności i indywidualne przystosowanie do potrzeb własnych użytkownika.