Integracja Inter-Elektro

InterElektro o nas
Grupa Dystrybucyjna Inter-Elektro została utworzona w celu reprezentowania wspólnych interesów hurtowni należących do grupy. Obecnie do Grupy należy do ponad 30 hurtowni elektrycznych, a ich współdziałanie ma na celu wzmocnienie pozycji całej Grupy jak i poszczególnych jej członków na polskim i europejskim rynku dystrybutorów.

Opis dodatku - integracji enova365-InterElektro

 

Dodatek służy do połączenia systemu Enova z systemem firmy BAST (Inter Elektro) w celu integracji danych pomiędzy dwoma systemami. Dzięki temu systemowi możemy wysłać stany odpowiednich towarów do Inter-Elektro oraz pobierać kartoteki towarów z IE wraz z ich aktualnymi dostawcami, wraz z cenami. Do prawidłowego działania tego dodatku należy mieć wykupione dwie licencje na tabele dodatkowe. Rozwiązanie wspiera również automatyzację zadań np. automatyczne pobieranie danych lub ich wysyłanie do Inter-Elektro.

Konfiguracja

    Aby móc w pełni wykorzystać funkcjonalność systemu, należy rozpocząć wypełnienia zakładki konfiguracyjnej  która znajduję się w opcjach programu, w gałęzi BST/BST IE. Po otwarciu zakładki mamy informacje odnośnie adresów oraz dane które są odpowiedzialne za import/export danych

 

Zrzut 1 Główne ustawienia danych do importu / exportu

 

Parametry :

 
 • Definicja ceny do importów  - Jest do definicja ceny która jest wykorzystywana do wygenerowania odpowiedniej ceny która jest wysyłana do bazy Inter-Elektro

 • Symbole magazynów do importów – symbole magazynów które mają być brane pod uwagę podczas obliczania stanów magazynowych towarów które są wysyłane do bazy Inter-Elektro

 • ID Dostawcy – do usunięcia

 • ID Kontrahenta – unikalny numer identyfikacyjny nadawany w bazie Enova dla konkretnego kontrahenta który ma ustawione warunki handlowe które precyzują aktualną cenę która ma zostać wysłana do Inter-Elektro

 • Definicja ceny tworzonych towarów – jest to definicja ceny która ma zostać użyta przy tworzeniu towaru z Bazy Inter-Elektro do Enovy.

 • Wersja – jest to aktualna wersja enova – potrzebna do wysyłania zapytań do IE.

 • Definicja tworzonego dokumentu – jest to definicja dokumentu który jest tworzony podczas pobierania zamówień z Inter-Elektro

 • Magazyn tworzonego dokumentu – jest to symbol magazynu na którym mają się stworzyć dane dokumenty do Enova.

 

Tabele dodatkowe

    Rozwiązanie opiera się także na dwóch dodatkowych tabelach które są tworzone podczas instalacji dodatku. Gdy operator ma odpowiednie prawa do pracy na tych tabelach będą one widoczne w folderach Enova.

 

Zrzut 2 Wygląd folderów Inter Elektro

 

Tabele :

 • Towary Inter Elektro – jest to tabela która przechowuje dane na temat towarów pobranych z bazy Inter-Elektro

 • Dostawcy – są to aktualni dostawcy danych towarów które znajdują się w w/w tabeli.

 

Zakładka pojedynczego towaru wygląda następująco :

 

Parametry :

 • Numer Katalogowy, Nazwa, Producent, Kod kreskowy – Są to parametry pobierane z bazy danych Inter Elektro.

 • Cena Katalogowa – Cena producenta

 • Połączony towar – Towar z Enova, który został ‘połączony’ z tym towarem podczas pobierania danych z bazy IE

 • Dostawcy – Lista dostawców w której mamy informacje na temat aktualnego dostawcy.


 

Zakładka obiektu Dostawcy jest następująca :

 

Parametry:

 • Towar – Jest to towar z Inter Elektro, do którego dana dostawa się odnosi.

 • Ilość – Aktualna ilość danego dostawcy,

 • Cena Towaru – jednostkowa cena towaru,

 • Parametry ostatniej aktualizacji – jest to informacja kiedy dany producent został zaktualizowany z bazy Inter-Elektro

 

Pobieranie, aktualizacja danych

    Do pobierania lub aktualizowania danych zostały stworzone konkretne przyciski które zostały zgrupowane w odpowiednich miejscach w systemie.

 

Towary i Usługi

 

Na zakładce mamy widoczne następujące przyciski  :

jest to przycisk do pobrania aktualnej oraz całkowitej bazy Inter Elektro do systemu Enova. Jest to proces długotrwały  - podczas aktualizacji tworzą lub aktualizują się dane towarów oraz dostawców danego towaru. Podczas aktualizacji mamy informacje o aktualnej przetwarzanie stronie z całkowitej ilości stron. Jest to główny przycisk który należy użyć podczas pierwszego uruchomienia dodatku.

 

Zrzut 3 Okno otwierające się podczas pobierania danych

 

Podczas tworzenia nowego obiektu do bazy Inter-Elektro system próbuje połączyć towar z systemu Enova przez dwa sposoby. Pierwszy sposób mapowania to numer katalogowy towaru – system sprawdza czy w bazie kartotek towarowych znajduje się towar z tym samym numerem katalogowym co tworzony towar z Inter-Elektro – Jeśli takie mapowanie nie znajdzie żadnego towaru następuje próba mapowania po kodzie EAN. Jeżeli znajdzie odpowiedni obiekt w polu ‘połączony towar z Enova’ znajdzie się towar zmapowany z systemu Enova. Podobna sytuacja ma miejsce podczas importowania dostawców – tutaj próba połączenia jest po polu NIP – Jeżeli jest odpowiedni to mapuje danego kontrahenta z dostawą. Podczas tworzenia tych obiektów jeśli znajdą się odpowiednie odpowiedniki z bazy Enova dla towarów i dostawców wypełniane są odpowiednie cechy :

 

Na towarze :  

- ProducentIE– Cecha która ustawia odpowiedniego producenta dla danego towaru z Inter-Elektro

- IDBast – Cecha przechowująca unikalny numer towaru z bazy Inter Elektro

 

Na Kontrahencie :

-IDDostawcy – Cecha przechowująca unikalny numer identyfikacyjny z bazy Inter Elektro.

 

  

Podczas zakończonej integracji w logu mamy informacje odnośnie zakończonej integracji

        

 

- Guzik do wybierania producentów którzy mają być wysyłani do systemu Inter-Elektro. Aby oznaczyć danego producenta do wysłania należy wybrać opcje aktualizuj dostępną z listy

 

Zrzut 4 Okno do wyboru producentów do aktualizacji

Po kliknięciu Ok system zapisze dane do słownika.

 

-guzik do wysyłania towarów  do firmy Inter-Elektro – jeżeli nie zaznaczymy więcej niż jednego towaru na liście, system automatycznie wyślę bazę produktową producentów którzy są oznaczeni cechą aktualizuj i pominie te towary które są oznaczone cechą NieWysylajDoIE. W przeciwnym wypadku- gdy zaznaczymy kilka towarów – system pomija sprawdzanie cechy producent i próbuje wysłać zaznaczone towary do bazy Inter-Elektro.
 

- guzik do wyszukiwania danego towaru z bazy produktowej Inter-Elektro która znajduje się w systemie Enova.  Jeżeli system znajdzie połączenie między towarem z Enovy a towarem z Inter-Elektro wyświetli się informacja na temat towaru z bazy Inter-Elektro.

 

Zrzut 5 Zakładka znalezionego obiektu towaru IE

 

Gdy nie znajdzie połączenia system wyświetli stosowną informację

 

Zrzut 6 Informacja o braku towaru

 

Zakładka Towary Inter-Elektro

 

- guzik do stworzenia nowego towaru w bazie Enova na podstawie zaznaczonego towaru z bazy Inter-Elektro.  W sytuacji gdy towar z bazy Inter-Elektro jest już połączony z towarem z bazy Enova wyświetla się stosowna informacja. Gdy mapowanie zakończy się sukcesem na ekranie monitora pojawi się formatka nowego towaru wypełnionego danymi z bazy Inter-Elektro.

 

Zrzut 7 Informacja w przypadku błędu

 

Zrzut 8 Zakładka nowo stworzonego towaru 

- jest to guzik do wyszukiwania towarów w internetowej bazie Inter-Elektro.  Po kliknięciu w guzik wyskakuje nam okienko pośrednie w którym wpisujemy interesujący nas tekst. Po kliknięciu ok system wysyła zapytanie do bazy produktowej Inter-Elektro w celu poszukiwania towarów które spełniają określone kryteria wyszukiwania. Podczas pobierania tych danych system zakłada brakujące kartoteki towarów w lokalnej bazie Inter-Elektro  wypełniając jej podstawowe dane (bez dostawców) lub aktualizuje dane istniejących towarów.

 

- guzik do aktualizacji danych zaznaczonych lub wszystkich towarów. System pobiera dane z bazy Inter-Elektro – następnie aktualizuje cenę katalogową oraz próbuje pobrać zdjęcie danego towaru.

 

- rozwiązanie do aktualizacji zaznaczonych lub ogólnej bazy produktowej Inter-Elektro w celu aktualizacji dostawców danych towarów. System gdy pobrał dane dodaje lub aktualizuje aktualnych dostawców. Warunkiem dodania nowego dostawcy dla towaru jest to że jego aktualna ilość towaru danego dostawcy jest większa od zera. Po zakończonej aktualizacji mamy zapis w logu informujący o zmianach w systemie.

Zakładka Dostawcy IE

- metoda do aktualizacji cechy która posiada informacje na temat producentów. W tejże cesze posiadamy podstawowe informacje na temat producentów towaru. Dzięki tej cesze możliwe jest mapowanie między towarami z bazy Enova a towarami z bazy Inter-Elektro. Podczas pobrania danych system aktualizuje oraz dodaje producentów.

 

Reasumując – do odpowiedniego uruchomienia nowej bazy systemu należy wpierw zaktualizować producentów poprzez guzik ‘Aktualizuj Producentów’ a następnie pobrać towary z poziomu listy towary i usługi poprzez guzik ‘Pobierz dane od producentów’. Dzięki takiej kolejności możemy w odpowiedni sposób wysłać towary do systemu Inter-Elektro


Kontakt: enova@bst.com.pl 
 

Kategoria: Produkty własne