Dodatek ułatwiający pracę w dziale księgowości

Przygotowaliśmy dodatek ułatwiający pracę w dziale księgowości, między innymi ułatwia wprowadzanie faktur za paliwo do samochodów służbowych. 

Konfiguracja

Dla poprawnego działania programu w "Ewidencja pojazdów/Pojazdy" należy utworzyć listę pojazdów i wypełnić w każdym dodatkowe informacje: 
- jaki procent VAT może być odliczony dla pojazdu;
- jeżeli podczas zapisu ma się tworzyć opis analityczny, to można wypełnić pola Wymiar i Symbol. Wtedy opis analityczny tworzy się wg wpisanego wzoru. 
- podobnie opcjonalnie można wypełnić pole MPK;
- Dla każdego pojazdu należy przypisać paliwo, z którego korzysta pojazd.
 

Wprowadzanie dokumentów:

Na dokumencie ewidencji wybieramy pojazd, którego dotyczy faktura. Uzupełniamy ilość i rodzaj paliwa, a następnie wprowadzamy wartość brutto faktury.
Program sam uzupełni tabelkę VAT w odpowiedni sposób, czyli jeżeli jest odliczenie 50%, to rozbije wartość brutto na dwa zapisy, gdzie jeden zapis ma VAT do odliczenia, drugi nie.
Po ustawieniu tabelki VAT program zmieni wpisaną kwotę w kwotę do wpisania w koszty, czyli dla odliczenia 50% VAT będzie to netto + 1/2VAT, a dla odliczenia 100% będzie to wartość netto.
Program automatycznie tworzy też zapis w Ewidencja pojazdów/Koszty, co pozwala na późniejsze tworzenie zestawień dla opłat środowiskowych.
 
Uwaga! Ten sposób wprowadzania dotyczy tylko faktur, które dotyczą jednego pojazdu. Przy fakturach dla większej ilości pojazdów trzeba wprowadzać je ręcznie, tak jak dotychczas.
 
Dodatkowo, przy każdej zmianie stanu dokumentu, program sprawdza, czy procent odliczenia dla pojazdu zgadza się zapisem na zakładce VAT. Jeśli się nie zgadza, pojawia się odpowiedni komunikat.

Szybki podgląd dekretu

- Na liscie dokumentów ewidencji jest guzik "Dekret (F5)". Jeśli na dokumencie są jeden lub więcej dekretów, to pokazuje pierwszy z nich.

Pole OkresVAT na pozycji dekretu

- na liscie pozycji dekretu (obiekt Zapis) jest worker KsięgaExt. Pole "Workers.KsięgaExt.OkresVAT" pozwala na wyciągnięcie okresu VAT z dokumentu źródłowego (dokument ewidencji) do którego dekret jest przypięty.

enova@bst.com.pl