enovaWord - Tworzenie wydruków z enova z wykorzystaniem szablonów MS Word

W programie Enova wydruki mogą być tworzone na dwa sposoby: za pomocą mechanizmu Aspx i Crystal Report Writer. Pierwszy z nich tworzy stronę html, która później jest wysyłana na drukarkę. Crystal Report Writer to specjalizowany silnik tworzenia raportów, wykorzystywany w wielu aplikacjach.

 
Jeden i drugi sposób raportowana ma swoje zalety i wady. Tworząc raporty za pomocą szablonów ASPX, możemy wykorzystać lub napisać kod, który wylicza potrzebne wartości przed wydrukiem. Możemy wykorzystać obiekty Enova, co bardzo upraszcza tworzenie takich wydruków. Ponieważ jednak jest to tworzenie strony html, zatem jest to trudne do sformatowania pod względem wydruku, zwłaszcza jeśli chodzi o dokładne rozmieszczenie elementów i długość strony. Strony html są przeznaczone do wyświetlania na ekranie komputera, a ich drukowanie jest sprawą wtórną.
 

Raporty tworzone za pomocą Crystal Report Writer są z definicji przeznaczone do drukowania. Ale są pewne trudności techniczne które powodują, że używanie CRW jest dość skomplikowane.
 

Tworzenie wydruków zarówno w pierwszym jak i drugim wypadku jest czasochłonne. A w wielu wypadkach firma w której jest wdrażany program Enova posiada już swoje gotowe wzory pism i wydruków. Z reguły są one przygotowane w programie Word firmy Microsoft.

Optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość wykorzystania w Enovej wzorów już stworzonych przez klienta. Pola które operator zazwyczaj pracowicie przepisuje z Enovy do Worda, są wypełniane automatycznie. W tym celu stworzyliśmy specjalny mechanizm, który pozwala własnie w ten sposób tworzyć wydruki.

Pomysł jest dość prosty: wykorzystujemy wzór, przygotowany przez klienta. Zapisujemy go w załącznikach globalnych programu Enova jako szablon programu MS Word. Dzięki temu szablony są dostępne dla wszystkich użytkowników. Szablon ten musi być odpowiednio przygotowany - pola, które mają być wypełnione z Enovy, są odpowiednio oznaczone. Tak naprawdę wpisujemy po prostu nazwy pól (właściwości), które są wykorzystywane w obiekcie, z którego wywołujemy wydruk. Przykładowo na wydruku z faktury możemy  wykorzystać pola: Numer, Kontrahent, Data, Opis. Ale również pola podrzędne, np. Adres.Ulica, Adres.NumerDomu czy Odbiorca.MiejsceDostawy.Adres.Miejscowosc, WartośćCy.Słownie. Również możemy wykorzystać tabele, np. dla pozycji faktury tworzymy tabelę i wypełniamy pola następujaco: Pozycje:Lp, Pozycje:Towar, Pozycje.IloscMagazynu itd. Jeśli potrzebujemy możemy również wprowadzić podsumowania kolumn.

Wydruki mogą być wykorzystywane w wielu obiektach w programie, np. w Zadaniach i Zdarzeniach CRM, na dokumentach ewidencji, na karcie kontrahenta, towaru, pracownika. Dla każdego obiektu mozna stworzyć wiele szablonów.
Podczas wywołania takiego wydruku możemy uruchomić program Word z wypełnionym dokumentem. Możemy go dowolnie edytować, zapisać, wydrukować. Dopiero po zapisaniu i zamknięciu takiego dokumentu mogą być wykonane następne czynności:
- wydruk ma być bezposrednio wysłany na domyślną drukarkę;
- wydruk ma być zapisany do załącznika danego obiektu. Załącznik jest zapisywany z datą i godziną utworzenia dokumentu.
Oczywiście możemy wydrukować czy zapisać do załączników bez otwierania Worda, jeżeli nie potrzebujemy ingerować w zawartość wydruku.

Przykład konfiguracji:
Lista załączników w programie Enova:

Sposób definiowania pól w szablonie Word:

Wywołanie funkcji drukowania w Enovej:


 
Lista załączników do faktury, wygenerowanych z Worda: