Co to jest enova365?


System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami.
Składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga występujące w jego
obrębie procesy.enova365 to w 100% polski produkt. Pełny ERP: CRM, Handel, Finanse, HR oraz Workfl ow. Produkt bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu zespołu w budowaniu programu wspierającego procesy w fi rmach. Jest gotowy do pracy w
średnich i dużych polskich fi rmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach. Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów prawa i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur. 

Z systemu można korzystać stacjonarnie oraz w chmurze – logując się do aplikacji przez przeglądarkę internetową, a dzięki dodatkowym interfejsom opartym o zasady Modern UI, z systemu można korzystać również mobilnie (na tabletach i smartfonach). To pierwszy w Polsce system ERP, który przystosowany został do urządzeń dotykowych (Windows 8, Windows Phone), które umożliwiają korzystanie z aplikacji za pomocą gestów.

Obszary działania

ERP poza biurem

Dzięki modułom służącym do samoobsługi przedsiębiorstwa, dostępności aplikacji na różnych urządzeniach oraz niskim kosztom dostępu jednostkowego w chmurze, liczba użytkowników enova365 może rozszerzyć się na wszystkich pracowników fi rmy. Oprogramowanie ERP to już nie tylko program na biurku księgowej czy zdalne wystawianie faktur, ale integracja wszystkich pracowników i kontrahentów fi rmy w jednym systemie. 

Aplikacje służące do samoobsługi Kontrahentów, Klientów, Pracowników i Klientów Biur Rachunkowych, współpracują z modułami podstawowymi, rozszerzając ich funkcjonalność

Cztery twarze enova365

enova365 posiada 4 interfejsy, które odpowiadają różnym potrzebom i preferencjom użytkowników:

Niezależnie od sposobu dostępu, na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej system pozostaje taki sam. Zmieniając urządzenia masz dostęp do tych samych danych.

Dowiedz się więcej! 

mail: enova@bst.com.pl 
telefon: 33 815 13 76