Pulpit kontrahenta

Pulpit kontrahenta to moduł B2B enova służący do „samoobsługi” klienta lub dostawcy firmy, która użytkuje system enova. Pulpit jest aplikacją działającą na serwerze, do której dostęp uzyskuje się za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik może z niej korzystać będąc w dowolnym miejscu z dostępem do internetu. Za jej pomocą może m.in. przeglądać listę towarów i usług, składać zamówienia lub zapytania ofertowe, sprawdzać stan ich realizacji, przeglądać oferty handlowe, rozrachunki. Może również drukować wystawione dla jego firmy dokumenty oraz pobierać komunikaty EDI, jeśli zostały wygenerowane.
Listy wszystkich dokumentów są ograniczone wyłącznie do tych, w których podmiotem jest kontrahent, którego reprezentuje zalogowany użytkownik.
Szczegółowy opis dostępnych funkcji zamieszczono w kolejnym punkcie. 

Podstawowe funkcje

Użytkownik Pulpitu może wykonywać następujące operacje:
 •  Przeglądanie listy towarów i usług z wykorzystaniem mechanizmów wyszukiwania i filtrowania: lokatora, wiersza wyszukiwania, drzewa grup
 •  Przeglądanie zamienników towaru
 •  Tworzenie i edycja listy ulubionych towarów
 •  Przeglądanie promocji (przecen okresowych, rabatów okresowych) dotyczących firmy, którą reprezentuje użytkownik
 •  Edycja danych własnej firmy: adresu, danych kontaktowych, osób kontaktowych
 •  Wystawianie dokumentów: zapytań ofertowych, zamówień (jako odbiorca), ofert (jako dostawca) z możliwością wybrania magazynu, do którego kierowany jest dokument
 •  Generowanie dokumentów w relacji, zamówień z ofert (jako odbiorca), ofert z zapytań (jako dostawca)
 •  Dołączanie załączników (plików) do wystawianych dokumentów)
 •  Przeglądanie wystawionych dokumentów oraz dokumentów utworzonych przez operatora enova: faktur, ofert (jako odbiorca), zapytań, zamówień (jako dostawca)
 •  Drukowanie dokumentów
 •  Pobieranie komunikatów EDI do wyświetlanych dokumentów, jeśli zostały wygenerowane przez operatora enova
 •  Przeglądanie rozliczeń  CRM
 •  Zmiana hasła dostępu
Użytkownik pulpitu ma dostęp wyłącznie do dokumentów dotyczących jego firmy.