Workflow


Licencja - enova365 Workflow - budowanie przepływu dokumentów i tworzenie procedur

Sposób dostępu

Wersja złota

Wersja platynowa

STANDARD - aplikacja okienkowa Windows 300 od 1200
MULTI - aplikacja okienkowa, przeglądarka internetowa, 300 od 1200
ceny w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%

Workflow

 

organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy

Dla kogo:

 • Firmy, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach
   

Funkcjonalność:

Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.
 

Benefity:

 • usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację,
 • zarządzanie procedurami w firmie,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności,
 • zmniejszenie liczby błędów użytkowników,
 • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami,
 • szybki wgląd do źródłowych dokumentów,
 • bieżąca kontrola terminowości realizacji zadań,
 • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.
 

Przepływ pracy – workflow

 • definiowanie i porządkowanie przebiegu procesów w firmie,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • organizacja pracy wg odpowiednich procedur zarządczych,
 • kierowanie przepływem informacji między pracownikami,
 • nadzór nad poszczególnymi działaniami,
 • wizualizacja przebiegu procesów w postaci elektronicznych formularzy zapisu i kontroli danych,
 • budowa i nadawanie obiegu elektronicznych formularzy,
 • projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań,
 • kontrola poszczególnych etapów realizacji działań.