Produkcja


Licencja - enova365 Produkcja

Sposób dostępu

Wersja srebrna

Wersja złota

STANDARD - aplikacja okienkowa Windows - 1 990
MULTI - aplikacja okienkowa, przeglądarka internetowa, - 2 488
ceny za 1 stanowisko, cena w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%

 

Produkcja

 

obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i reje­strują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów

Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty i produkty zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.
 

Dla kogo:

 • Firmy produkcyjne działające w oparciu o zdefiniowane technologie i zlecenia produkcyjne, w których nie jest potrzebne tworzenie szczegółowych harmonogramów produkcji
 • Firmy produkcyjne, w których technologia tworzona jest na potrzeby konkretnego zamówienia klienta
 • Firmy handlowe tworzące zestawy z towarów zamawianych u dostawców na potrzeby konkretnych zamówień klientów
   

Funkcjonalność:

Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć na dwa sposoby:

 • poprzez wybór produktu – związana z nim technologia zostanie wybrana automatycznie,
 • poprzez wybór technologii – występujące w niej produkty staną się pozycjami zlecenia.

W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów, w miarę postępu realizacji zlecenia. Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które będą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. W relacji do zlecenia można zatem wygenerować zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

Struktura technologii, zlecenia produkcyjnego oraz ich powiązanie
 

Przykładowy obieg dokumentów wykorzystujący moduły Handel i Produkcja 

 

Benefity:

 • obsługa produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
 • szybka kalkulacja kosztu wytworzenia,
 • szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,
 • swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe.