EDI

EDI


Licencja - dodatek enova365 EDI - 1490 PLN netto
ceny w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%

 
obsługa komunikatów EDI - umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi

 

EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI. 
 

Dla kogo:

 • Dostawcy sieci handlowych
 • Firmy współpracujące z klientami wymagającymi wymiany dokumentów poprzez EDI
 • Firmy współpracujące z dostawcami, którzy mogą przyjmować i przesyłać dokumenty handlowe w postaci komunikatów EDI
   

Funkcjonalność:

W każdym z systemów może wystąpić różne kodowanie towarów i kontrahentów, podstawowym założeniem EDI jest więc identyfikacja towarów po kodzie EAN oraz kontrahentów po kodzie GLN (odpowiednik EAN dla lokalizacji, czyli adresu). System enova365 obsługuje komunikaty EDI w postaci plików xml, jednak tym co go wyróżnia, jest fakt, że struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna, w tym:

 • definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet,
 • definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem,
 • tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER,
 • sześć gotowych definicji komunikatów, które można modyfikować: INVOICE, ORDER, DESADV – każdy w dwóch wariantach odpowiadających standardom ECOD i EDINet,
 • przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów,
 • przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu,
 • tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport),
 • tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu,
 • zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu.

Dokument wyeksportowany przez firmę A staje się innym rodzajem dokumentu w firmie B, np. faktura sprzedaży wystawiona przez firmę A będzie przez firmę B zaimportowana jako faktura zakupu.

 

Benefity:

 • współpraca z sieciami handlowymi bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI,
 • generowanie komunikatów EDI wprost z systemu,
 • możliwość definiowania różnych komunikatów we własnym zakresie – zgodnie z wymaganiami poszczególnych firm.
 

informacje dodatkowe (www.enova.pl):

Łączy się z:

Moduły
podstawowe

Korzyści dla:

Branże

Stanowiska

Biznes