Licencje

enova365 to zaawansowane oprogramowanie ERP dla firm zaprojektowany zwiększyć wydajności operacyjną przedsiębiorstwa. System wykorzystywany przez ponad 8,5 tys. polskich przedsiębiorstw.
enova365 podział na moduły

więcej
Została udostępniona baza wiedzy o oprogramowaniu enova365. Zapraszamy do obejrzenie krótkiego wprowadzenia. 
Baza dostępna pod linkiem: http://dok.enova365.pl/
dokumentacja do systemu enova365
więcej
enova Kadry i Płace

Kadry Płace - skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników


więcej
enova Księga Handlowa to nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.
moduł Księgowość enova365
więcej
Księga Podatkowa przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie
więcej

pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości

więcej

zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży

więcej

zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu

więcej
enova365 produkcja

obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i reje­strują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów

więcej

wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami

więcej
Zlecenia serwisowe

Moduł Serwis pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych

więcej

organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy

więcej

Moduł służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Moduł Projekty zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów.

więcej

automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego

więcej

obsługa komunikatów EDI - umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi

więcej

Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami

więcej
Pulpit kontrahenta to moduł B2B enova służący do „samoobsługi” klienta lub dostawcy firmy, która użytkuje system enova.
więcej