Opis Analityczny – Aktywacja

Skorzystaj z możliwości aktywowania opisu kontrolingowego na dokumtntach handlowych, magazynowych czy kadrowych.

enova365 Opis Analityczny aktywuje dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych oraz innych. Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova365 umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

Funkcjonalność modułu enova365 Opis Analityczny – Aktywacja:

Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova365 Ksiegowość oraz enova365 Projekty. enova365 Opis Analityczny – Aktywacja pozwala na skorzystanie z funkcjonalności opisywania dokumentów w sytuacji, kiedy operator nie ma lub nie potrzebuje dostępu do w/w modułów.

Przykład:
Kierownik projektu, który będzie opisywał dokumenty RW, musi posiadać licencję na moduły enova365 Handel oraz enova365 Opis Analityczny – Aktywacja.

Dodatkowo enova365 Opis Analityczny – Aktywacja pozwala na przypisanie danego opisu kontrolingowego (analitycznego) do konkretnej pozycji w budżecie, który jest planowany oraz tworzony, a następnie kontrolowany w module enova365 Projekty.

Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

  • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
  • analizy kosztów funkcjonowania firmy,
  • kontroli realizacji umów z kontrahentami,
  • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Benefity:

  • definiowanie kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów,
  • grupowanie zadań w dowolne grupy tematyczne uwzgledniające indywidualne potrzeby użytkownika,
  • budowanie informacji księgowej służącej rozksięgowaniu kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp.,
  • możliwość opracowania w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego dynamicznych księgowań stanowiących bazę do gromadzenia informacji niezbędnych do prowadzenia księgowości rachunkowej i podatkowej,
  • możliwość eksportowania wszystkich danych podstawowych i budżetowych do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów oraz przeprowadzenia dalszej ich analizy.