Integrator

Zintegruj zewnętrzne narzędzia z systemem enova365 wykorzystując mechanizm modułu Integrator

enova365 Integrator umożliwia integrację enova365 z systemami zewnętrznymi dzięki wymianie danych opartą o mechanizm EDI.

Funkcjonalność modułu enova365 Integrator:

enova365 Integrator to  uniwersalne narzędzie do integracji innych systemów z enova365. Udostępnia ogólne metody pobierania i aktualizacji dowolnych danych występujących w enova365. Służące do tego metody są dostępne w standardowym trybie pracy lokalnej oraz zdalnie za pomocą Web service. Dostęp zdalny jest zrealizowany z wykorzystaniem istniejącego rozwiązania w tym zakresie, opartego o Soneta Serwer. W przypadku wywołania za pomocą Web service pobieranie i aktualizacja danych oparta jest o mechanizm EDI, czyli generowanie i import plików XML o zdefiniowanej strukturze i zawartości.