Przygotowaliśmy nową wersje dodatku enova2DHL,  która jest w pełni zintegrowana z webAPI udostępnianym przez firmę kurierską DHL.


Dzięki wykorzystaniu takiego połączenia z systemem przewoźnika możemy z systemu enova365  zarządzać wysyłką przesyłek kurierskich bezpośrednio z dokumentów handlowych czy CRM. 

Informacje koniecznie do wygenerowania listu przewozowego uzupełniane są bezpośrednio na dokumencie handlowym na dodatkowej zakładce. Połączenie z systemem kurierskim poprzez webAPI pozwala na bezpośrednie przesłanie danych do systemu obsługi DHL i utworzenie automatycznie listu przewozowego. 

Rozbudowana konfiguracja programu pozwala dostosować dodatek do indywidualnych wymagań.

Widok zakładki DHL na dokumencie handlowym: 

Konfiguracja wielkości przesyłek: 

Konfiguracja wydruków listów przewozowych na drukarce etykiet: