enova365 wersja 14.4

W wersji 14.4 ostał rozszerzony zakres funkcjonalności wspomagającej dostosowanie organizacji do wymogów RODO.
1. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
2. Czynność anonimizacji serwisowej kopii bazy w przypadku potrzeby przekazania tej bazy do analizy do firmy Soneta lub jej Autoryzowanego Partnera.

Przy okazji publikacji wersji 14.4 przypominamy Państwu, że zasadnicze zmiany dotyczące dostosowania enova365 do wymogów RODO zostały wprowadzone w wersji 14.3.
 
 
Poniżej przedstawiamy listę zmian dotyczących dostosowania do RODO wprowadzonych w wersji 14.3:

1. obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji - nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji - operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365.

3. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania.

4. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie.

5. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML.

Informacje na temat szczegółów wprowadzonych zmian dotyczących RODO znajdziecie Państwo w ulotkach do wersji 14.3 i 14.4

https://www.enova.pl/aktualne-wersje-systemu/
 
17.05.2018
Kategoria Nowości