Sprawdzanie statusu VAT kontrahent w enova365

1 stycznia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zezwalająca Naczelnikowi urzędu skarbowego na usuwanie firm z rejestru VAT. Nowelizacja nie nakłada na organy skarbowe obowiązku informowania podatnika o odebraniu mu statusu czynnego podatnika VAT, dlatego nieświadomy utraty statusu podmiot nadal może wystawiać faktury swoim kontrahentom. W ciągu zaledwie trzech pierwszych miesięcy roku fiskus wykreślił z rejestru VAT blisko 40 tys. firm. 

Niestety odpowiedzialność za przyjęcie lub wystawienie faktury firmie nie będącej czynnym podatkiem VAT może wiązać się z konsekwencjami i sankcjami dla innych przedsiębiorców. Problem weryfikacji aktualnego statusu VAT kontrahentów dotyczy więc wszystkich firm w Polsce. 

enova365, która pozwala na automatyczną weryfikację statusu VAT kontrahenta w międzynarodowej bazie VIES

Zobacz film instruktarzowy: 

enova365 Status w bazie VIES from enova365 on Vimeo.

05.07.2017
Kategoria Komunikaty