Jednolity plik kontrolny już od 1 lipca

Jednolity Plik Kontrolny w enova365 bez rewolucji

Pobierz Przewodnik po JPK
Od dnia 1 lipca 2016 roku na dużych przedsiębiorstwach będzie spoczywał obowiązek przekazania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych z ksiąg rachunkowych, z rejestrów vatowskich, 
z wyciągów bankowych, z faktur, a nawet z operacji w magazynie. Dane te trzeba będzie dostarczyć 
w standardzie określonym przez Ministerstwo Finansów, co będzie możliwe za pośrednictwem systemów informatycznych. Dostawcy rozwiązań IT różnie podchodzą do zjawiska jakim jest JPK. Firma Soneta sp. z o.o., producent enova365, przygotuje aktualizację dla swoich klientów bezpłatnie. 

Obejrzyj film o JPK

Warto pamiętać, że obowiązek dostosowania się do nowej ustawy ciąży na podatniku, a co za tym idzie powinien on dysponować oprogramowaniem umożliwiającym przekazywanie danych w pożądanym formacie. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami zakupu odpowiedniego oprogramowania, bądź modernizacją istniejącego, a także przeszkoleniem w zakresie działania nowych mechanizmów swoich pracowników. Dlatego też zmiana ta budzi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców, zwłaszcza, 
że niektórzy producenci systemów informatycznych mówią nawet o rewolucyjnej zmianie w kodzie 
i niekoniecznie mogą zdążyć na czas lub wręcz technicznie nie poradzić sobie z tematem JPK.

Użytkownicy enova365 mogą być jednak spokojni. Soneta  prowadzi wobec swoich klientów transparentną politykę dostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa, dlatego też nowa funkcjonalność związana z obsługą Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie natywnie osadzona 
w systemie. Każda firma, która posiada aktualną licencję enova365, otrzyma taką funkcjonalność bezpłatnie. 30 czerwca  br. na stronie producenta oraz za pośrednictwem Autoryzowanej Sieci Partnerów, udostępniona zostanie nowa wersja enova365 - 11.4, która po zainstalowaniu u Klienta da możliwość dostarczenia plików JPK w formacie i w sposób określony przez Ministerstwo Finansów. enova365 realizuje obsługę plików XML od zawsze, w związku z tym obsługa plików JPK będzie standardową funkcjonalnością i będzie działała w analogiczny sposób, jak obsługa plików dla elektronicznych deklaracji (wraz z pełną historią, kto, kiedy, w jakiej ilości, w jaki sposób przekazał/odebrał dany plik w firmie). 

Na wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego należy popatrzeć jak na kolejny etap transformacji 
w komunikacji podatnik-urząd z modelu analogowego na model elektroniczny. Jest to wyraz postępu technologicznego, z którym stykamy się na co dzień w innych dziedzinach. Warto zatem do tego podejść racjonalnie i przygotować się zarówno od strony merytorycznej, jak i technologicznej – jest na to jeszcze kilka miesięcy – mówi Jadwiga Wojtas, dyrektor produkcji i rozwoju systemu enova365.


W enova365 przewidziano również szereg funkcjonalności ułatwiających pracę z JPK, zarówno w czasie kontroli, jak i po jej zakończeniu. System wyposażony został w mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawność danych. Co więcej obsługa JPK już dziś przewiduje ewoluowanie i wprowadzanie zmian w strukturach plików przez Ministerstwo Finansów, innymi słowy będzie można w prosty sposób przystosować program do nowych struktur, jeżeli się pojawią. Jest to o tyle istotne, że już dziś struktury plików budzą wiele zapytań i istnieje duże prawdopodobieństwo, że pewne kategorie zostaną rozszerzone. W enova365 znajdzie się również pełne repozytorium plików JPK, gdzie szczegółowo będzie można określić informacje o przekazanych plikach do kontroli, takich  jak: data, godzina, dane sporządzającego, dane odbierającego itp. 25.05.2016
Kategoria Komunikaty