Parametry uruchomieniowe enova365

W prosty sposób można tworzyć skróty do uruchamiania programu enova w specjalny sposób. Skrót pozwoli na start enova z określonymi parametrami w szczegółowy sposób opisującymi zestaw elementów, który ma pokazać się nam po starcie aplikacji. Konfiguracji i skrótów możemy stworzyć kilka, różnych dla każdego użytkownika. 


Mechanizm polega na uruchomieniu pliku wykonywalnego SonetaExplorer.exe z odpowiednimi przełącznikami.
Poniżej przedstawiona jest procedura stworzenia odpowiedniego pliku wsadowego pozwalającego na dowolne modyfikowanie opcji uruchomieniowych programu enova.

Zawartość przykładowego pliku enova_konfiguracja_alternatywna.bat  (całość zawartości to jedna linia):
start "" "C:\Program Files\Soneta\enova 7.7.4146\SonetaExplorer.exe" /dbconfig="%APPDATA%\Soneta\Konfiguracja alternatywna\Lista baz danych.xml" /config="%APPDATA%\Soneta\Konfiguracja alternatywna\Ustawienia glownego okna.xml"
/ext=” c:\Program Files\Common Files\Soneta\Assemblies\banki.dll”  /ext=” c:\Program Files\Common Files\Soneta\Assemblies\enovaTXTIO.dll” /operator=KrzysztofR

 


W powyższym przykładzie przy przełącznikach dbconfig oraz config należy podkreślić zasadność stworzenia dodatkowego podkatalogu do przechowywania alternatywnych plików konfiguracyjnych (podkatalog Konfiguracja alternatywna), oraz nie używania polskich znaków w nazwach plików. Dodatkowy folder pomaga utrzymać porządek natomiast brak polskich znaków zabezpiecza przed problemami z kodowaniem znaków w plikach tekstowych.
Przykład uruchamia program enova wykorzystując inną listę baz danych niż standardowo, inne ustawienia okna głównego czyli wielkość okna programu, aktywne widoki itp. Dodatkowo ładuje tylko dwa rozszerzenia DLL Banki oraz importy TXT, dodatkowo od razu wypełnia okno logowania nazwą użytkownika KrzysztofR.
Podany przykład można dowolnie modyfikować dostępnymi przełącznikami opisanymi dokładniej poniżej.

Lista parametrów wywołania programu enova. Duże/małe litery w nazwach parametrów mają znaczenie. Jeżeli parametr zawiera znaki spacji należy użyć cudzysłowów.

• /nocheckextensions – program podczas logowania nie będzie sprawdzał, czy wczytane aktualnie rozszerzenia DLL pokrywają się z listą zapisaną w bazie danych. Lista wymaganych rozszerzeń znajduje się w konfiguracji programu na zakładce Systemowe | Ustawienia.
• /ext=nazwa_pliku – powoduje wczytanie wskazanego rozszerzenia. Inne rozszerzenia nie będą wczytywane. Parametry /ext= można używać wielokrotnie, co spowoduje, że zostanie wczytanych wiele rozszerzeń. Rozszerzenia są wczytywane wg standardowych reguł enova, ale argumentem /ext= może być również nazwa pliku ze ścieżką dostępu, który będzie również wczytany. Wpisanie jednego parametru /ext= bez nazwy plików wymusi uruchomienie programu bez wczytywania jakichkolwiek rozszerzeń DLL.
/ext=Soneta.Banki /ext=”C:\Users\Imie Nazwisko\Desktop\Enova.RachunkiWirtualne.dll”
/ext=
• /database=nazwa_bazy – określa bazę danych, do której program będzie się automatycznie logował, pomimo że, ustawiony folder startowy wskazuje na inną bazę danych.
/database=Sanki
• /folder=ścieżka_do_folderu – określa folder startowy otwierany przez program. Ścieżka folderu musi rozpoczynać się nazwą bazy danych.
/folder=Sanki/Handel/Faktury/Cennik
• /operator=nazwa_operatora – określa operatora programu enova, który ma być podpowiadany podczas logowania do systemu.
/operator=Wojciech
• /config=ścieżka_do_pliku – określa startowy plik konfiguracyjny, który będzie użyty podczas uruchamiania programu i w którym będą zapisywane ustawienia programu. Standardowo używany jest plik Ustawienia głównego okna.xml.
/config=”C:\Users\Imie Nazwisko\Desktop\Ustawienia głównego okna.xml”
• /dbconfig=ścieżka_do_pliku – alternatywny plik zawierający listę baz danych programu enova. Standardowo używany jest plik Lista baz danych.xml.
/dbconfig=”C:\Users\Imie Nazwisko\Desktop\Inna lista baz danych.xml”

29.10.2014
Kategoria Porady