Automatyczne wylogowywanie nieaktywnych użytkowników

Utworzyliśmy automat do wylogowywania użytkowników, którzy nie zwolnili licencji enova365 po zakończeniu pracy w systemie. 
Rozwiązanie wykorzystuje moduł Harmonogram zadań, który automatycznie uruchamia w wybranych godzinach zadanie wylogowywania użytkowników. 

Automat uruchamia się codziennie np. o 6:00 rano. Jeżeli w systemie enova365 są operatorzy zalogowani w innym dniu niż aktualny, zostaną wylogowani. Jeżeli ktoś będzie wykonywał nocne długotrwałe operacje można w opcjach systemu na operatorze zaznaczyć cechę BezAutoWylogowania. Taki operator nie zostanie wylogowany.

enova365 Harmonogram zadań 

Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływan

Przykładowe zadania wykonywane przez Harmonogram Zadań (wymaga uprawnień do innych modułów enova365, w których realizowane są poniższe czynności):

 • wysyłka powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników,
 • generowanie raportów np. na koniec miesiąca,
 • powiadomienia o wykonaniu zadania (sms/e-mail),
 • wysyłka zdefiniowanych życzeń/podziękowań,
 • automatyczne uruchomienie procesu tworzenia nowego newslettera,
 • przypomnienie o zbliżającym się terminie,
 • automatyczna aktualizacja kursów walut,
 • weryfikacja danych z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami,
 • automatyczny import danych z plików,
 • automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych,
 • wykonywanie zdjęć danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej.